Psykolog Lise Katz
Cand. psych fra Københavns Universitet (1979),
3-årig uddannelse indenfor gestaltterapi hos Natasha Mann (1982-84). Diverse kurser og kortere uddannelser indenfor kropsterapi (1980-85), drømmearbejde (1990), kognitiv terapi (1993), akut krise og PTSD (1995-97). Supervision ved Hanne Hostrup, Gary Yontef og Todd Burley.
Siden 1981 selvstændig privat praksis i København og på Frederiksberg.

Psykolog Lise Katz - Frederiksberg

Jeg møder dig med åbenhed og nærvær. Hvert enkelt menneske er unikt og har krav på at blive respekteret på sine egne præmisser. Jeg har således ikke et på forhånd fastlagt mål for det arbejde, der kan foregå i en samtale, men lader målet fremgå af den proces, der er mulig i det fælles rum, der vil opstå mellem dig og mig.

Kontakt er en meget væsentlig faktor i denne proces. Både kontakten udadtil, altså mellem dig og mig i dette tilfælde, og den indre kontakt, som arbejdet i det terapeutiske rum muliggør. Begge dele kan føre til øget selvindsigt og bedre selvværd, ligesom der vil åbne sig nye handlemuligheder og angrebsvinkler i forhold til de problemområder, du arbejder med.

At sætte ord på sine følelser og blive hørt er en oplevelse, der i sig selv kan være skelsættende og frigøre energi til at tackle en aktuel livssituation. Det er ikke bare psykologen, der lytter, du lytter også selv med og tager aktivt del i processen og lærer derved dig selv bedre at kende. Du kan blive mere bevidst om dine egne grænser, eller måske modsat udvide din tolerance for det anderledes.

Arbejdsområder:

 • Personlig udvikling
 • Identitet og selvværd
 • Angst
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Parforhold
 • Eksistentielle problemer
 • Voldsofre
 • Incest
 • Personlige grænser
 • Stress
 • PTSD

Øvrige referencer

1989-2011 sideløbende ansættelse som timelønnet psykolog i Forsvaret, beskæftiget med personaleudvælgelse (pilot, officer,etc.) samt psykologbehandling af hjemvendte soldater.